Gimnazjum Akademickie
Studencka 19
18-400 Łomża
86 215 02 49

Konkurs Trzymaj Formę

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 14 grudnia 2018r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego, a następnie wygenerowanie formularza zgłoszeniowego szkoły, opatrzenie go pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły oraz przesłanie bezpośrednio on-line do Internetowego Systemu Konkursowego.

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Zał nr 1 program merytoryczny

Zał nr 2 wykaz literatury

Zał nr 3 postępowanie Komisji Konkursowej

Zał nr 4 harmonogram konkursu

Zał nr 5 funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego